Byfesten Kristiansund

Konsert på Byfesten. Foto: O. I. Teige.
Konsert på Byfesten. Foto: O. I. Teige.

Byfesten Kristiansund avholdes for første gang i 2014, og er et resultat av at Marokko 2013 oppnådde en enorm publikumssuksess.  Kongens Plass' unike beliggenhet, midt i hjertet av Kristiansund, gjør plassen godt egnet for både arrangøren og publikum for at vi sammen skal kunne skape de gode opplevelser som gir oss næring i en ellers hektisk hverdag.

kommune: