Aktuelt

Jon Georg Dale. Fotograf: Torbjørn Tandberg.
Statsråd Jon Georg Dale opnar Dei nynorske festspela i år. – Han er ein tydeleg nynorskbrukar i regjeringa Solberg og eit av dei største partia i landet. Difor passa det godt å invitere han, og vi trong ikkje akkurat å overtale han, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet. Festspela opnar...
 
Torgeir Anda. pressefoto. Fotokjelde: Ivar Aasen-tunet.
Meir enn 5000 menneske i fleire land har vore med og gjort oljeproduksjonen på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen mogleg. Undervegs blei dei godt kjende med historia bak namnet Ivar Aasen. No har tidlegare kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda i Det norske oljeselskap skrive boka «Vi løftet sammen» om...
 
Tresnitt fra 1967. Alle rettigheter Ørnulf Opdahl. Fotokilde: KHÅK.
I 2014, som en markering av Ørnulf Opdahl 70 års jubileum, viste Ålesund Kunstforeningen en retrospektiv maleriutstilling med arbeider fra tiden rett etter studier ved Statens Kunstakademi tidlig 60 tall og til 2014. Utstillingen viste en alltid aktiv og utforskende kunstner. Ved årets utstilling...
 
Gjøkungen. Pressebilde. Fotokilde: Moldejazz.
Moldejazz dobler i 2017 antall konserter for barn og unge i alderen 3-12 år. Konsertserien får også en ny arena i Magic Mirror-teltet på Rådhusplassen, i tillegg så får satsingen nytt navn; Rabbajazz! Det var Finn Frode Fegth som kom med dette forslaget og ble vinner av den utlyste...
 
Prosjektuke 1 Geir M. Brungot. Foto: Geir m. Brungot.
Årets første prosjektuke er tildelt kunstneren Geir M. Brungot, som i prosjektuken vil jobbe fotografisk med utgangspunkt i Molde by. Les meir...
 
Kulturrådet
Ordninga skal sikre ei meir mangfaldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrke. I søknadsskjemaet skal du søkje om 400 000 kroner. I 2017 vil det bli gjeve ti stipend. Les meir...
 
Gjemnes kommune er ein av kommunane som er i sluttfasen med kulturminneplanen.
Alle dei seks kommunane, Ørskog, Haram, Sykkylven, Kristiansund, Rindal og Tingvoll, som sendte inn søknad om tilskot til å utarbeide kulturminneplan i kommunen, fekk 100 000 kroner kvar frå Riksantikvaren. Les...
 
Ålesunds nye, fantastiske kunsthall KHÅK søker en kompetent, energisk og synlig leder. KHÅK/Ålesund Kunstforeninger en liten organisasjon, og arbeidsoppgavene for gallerilederen vil bestå av alt fra kuratering av utstillinger og kontakt med kunstnere, til markedsføring og salg av kunst og ikke...