IKA - Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal

IKA Møre og Romsdal si hovedavdeling i Ålesund vart skipa i 2000 og har fire fast tilsette. Arkivet er eit interkommunalt selskap (IKS) med alle kommunane i fylket som medlemmar, samt fylkeskommunen. IKA Møre og Romsdal jobbar med spørsmål knytta til arkivdanning, eldre arkiv, privatarkiv, personsensitivt arkivmateriale og elektronisk arkiv. Institusjonen har eit depot på 4600 hyllemeter i Ålesund.
Orientering om arkivet i artikkelen 'Interkommunalt arkiv etablert i Møre og Romsdal' av Arnt Ola Fidjestøl (Arkivråd nr. 3/2000 s. 20-21).

Kommune: 
Institusjonskategori: