Kraftverkmuseet i Tafjord

I 1917 startet industrieventyret i Tafjord med byggingen av den første kraftstasjonen, Tafjord 1. Stasjonen sto ferdig i 1923 og forsynte befolkning og industri med elektrisk strøm i over 60 år. Tafjord 1 ble stanset for godt i 1989 og stasjonen ble gjort om til kraftverkmuseum.

Kommune: 
Institusjonskategori: