Norsk Møbelfaglig Senter

Har arkivtilfang (kopi eller original) og intervjumateriale frå norsk møbelindustri. Har gitt ut 'Kilder til norsk møbelsindustris historie'. Rapport dokumentasjonsprosjekt, Norsk Møbelfaglig Senter, av Eldar Høidal 1998 (også internettutgåve: Kilder

Kommune: 
Institusjonskategori: