Romsdalsarkivet

Romsdalsarkivet er ei avdeling under Romsdalsmuseet, oppretta 1968. Arkivet tek mot ikkje-offentlege arkiv frå bedrifter, foreningar, private, gardsarkiv, slektsarkiv m.m. Omfang: 150 hyllemeter ordna arkiv. Fotosamlinga omfattar 25-30.000 foto (samt ca. 15.000 gjenstandsfoto). Dessutan finst det ca. 50 lydbandintervju, delvis avskrivne.

Kommune: 
Institusjonskategori: