Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaØvre Rindal kapell Kulturminne Rindal
Institusjonen er kartfestaRindal Bygdemuseum Museum Rindal
Institusjonen er kartfestaRindal folkebibliotek Bibliotek Rindal
Institusjonen er kartfestaRindal kyrkje Kulturminne Rindal