Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaDynjafossen Kulturminne Ørskog
Institusjonen er kartfestaLokomobilen Kulturminne Ørskog
Institusjonen er kartfestaØrskog folkebibliotek, Hovudbiblioteket Bibliotek Ørskog
Institusjonen er kartfestaØrskog kyrkje Kulturminne Ørskog