Kulturinstitusjonar

Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFrei kyrkje Kulturminne Frei
Institusjonen er kartfestaKrifast Kulturminne Frei
Institusjonen er kartfestaKristiansund bibliotek, Frei filial Bibliotek Frei
Institusjonen er kartfestaKvalvik fort Museum Frei
Institusjonen er kartfestaRastarkalv forminneområde Kulturminne Frei
Institusjonen er kartfestaViken gard Museum Frei