Kulturkalenderen

Kulturkalenderen gir deg oversikt over kulturarrangement i Møre og Romsdal. Du kan og registrere eit arrangement som du står bak eller kjenner til.
T.d 2017-06-24
Dato Kva Kvar Kommune
29.6.2017 Smed i arbeid - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
6.7.2017 Aktivitetsdag - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
13.7.2017 Skolen i gamle dager - Museumsstafetten 2017 Tingvoll museum Tingvoll
20.7.2017 Ljåslått, hesjing og slåttegraut - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
27.7.2017 Steinalderdag - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
3.8.2017 Treske, kverne og koke graut - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
10.8.2017 Lage bjørnemosekost, bake og steike - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
17.8.2017 Husflidsdag - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll
20.8.2017 Familiedag - Museumsstafetten 2017 Straumsnes bygdemuseum Tingvoll
10.9.2017 Skogdag - Museumsstafetten 2017 Tingvoll Museum Tingvoll