Aktuelt

Automemento XXII av Terje Risberg. 59 x 68 cm. Polymer etsning. Kilde: KHÅK Kunsthall.
Torsdag 27.februar inviterer KHÅK Kunsthall til nyåpning av sine lokaler, og dobbel utstillingsåpning på en og samme kveld. Kunstnerne Ingrid Lilja Arntzen og Terje Risberg er selv til stede ved åpningen, og det loddes ut kunstverk blant de fremmøtte....
 
Galleriassistent Turi Hoem, Audun Hopland frå Blomqvist og gallerileder Ida Haugland. Pressefoto. Fotokilde: KHÅK kunsthall.
KHÅK kunsthall og auksjonshuset Blomqvist inngår langsiktig samarbeid til glede forkunstelskere i Ålesundsregionen Les meir...
 
Erlend O. Nødtvedt, Foto Hauge-senteret (ev. forlagsfoto Aschehoug).Fotograf: Elias Dalen)
Nynorsk kultursentrum ønskjer talentfulle kandidatar til Olav H. Hauge-stipendet for unge diktarar 2020. Stipendet, som er på heile 150 000 kroner, går til ei ung diktarrøyst med eit poetisk talent, og gjeld også songlyrikk. Les meir...
 
Sett av lørdag 18. januar 2020 og ta deg en tur til Kristiansund for å oppleve årets begivenhet innen slekts- og lokalhistorie. Les meir...
 
Innanfrå, utanfrå. Carl Frode Tiller. Fotokjelde: Ivar Aasen-tunet.
Nynorsk kultursentrum var til stades med utstillingar eller arrangement i 78 kommunar i 2019. Til samanlikning har Riksteateret 74 spelestader. Aldri før har Nynorsk kultursentrum vore til stades i fleire delar av landet. Les meir...
 
Sidan Digitalarkivet opna for sjølvbetent publisering 17. september er mange institusjonar i gang med å gjere arkiva sine tilgjengeleg for alle. Haugesund folkebibliotek er første folkebibliotek i Noreg som publiserer arkiva sine i Digitalarkivet....