100 år med stemmerett!

Gratulerer med 100 år med stemmerettigheter for kvinner!

"Allmenn fornedring, heim oppløsning, eit samfunn i forfall" ble gjort til skamme!

Se fortellingene om jubileet på Digitalt fortalt