Ørsta og Sunnmørsalpane

Majestetiske tindar og alpine fjellformasjonar skil Sunnmørsalpane frå andre fjellområder. Fjella stuper loddrett i fjorden frå 1500-1600 meters høgd. Sunnmørsalpane strekkjer seg frå Nordfjord i sør til Storfjorden i nord, og Ørsta kommune ligg i sjølve hjartet av dette området som er godt eigna til fjellturar gjennom heile året.

kommune: