Bygdebøker i Møre og Romsdal

Lista er henta frå bokbasen ved Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Fylkesbiblioteket har alle bygdebøkene i fylket.