Destinasjon Geirangerfjord, Ålesund & Sunnmøre

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord har i fellesskap etablert denne portalen som områdets offisielle reiselivsportal.