Dokumentasjonsprosjektet.

Dokumentasjonsprosjektet var eit samarbeid mellom de humanistiske miljøa ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vore å ta i bruk moderne datateknikk i ei rekke av universitetas samlingar over språk og kultur i Noreg. Informasjonen som ligg i ulike arkiver og samlingar - i manuskript, katalogar, hefter, bøker eller på arkivkort - skulle gjerast elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avslutta i 1997.