Giskespelet

giskespelet
Torberg Arneson frå Giske og brørne. Foto: Giskespelet. Fotograf: Rune Molnes

Handlinga i Giskespelet er bygd på det Snorre Sturlason fortel i Soga om Olav den Heilage. Torberg Arneson frå Giske og brørne hans var kong Olav Haraldsson sine fremste menn og fylgde han både i inn- og utland i striden for kongsmakt i Noreg. Festivalen går annakvart år.

Velkomen tilbake i 2019.

kommune: