Gjæra Gjøra

Gjæra Gjøra. Foto: Gjæra Gjøra - Facebook ved: Dag Bjørbekk.
Gjæra Gjøra. Foto: Gjæra Gjøra - Facebook ved: Dag Bjørbekk.
Dato: 
Torsdag, 12 juli, 2018 til Søndag, 15 juli, 2018

Midtsommerfesten i øvre Sunndal. Har vore arrangert sidan 2007. Festivalen mangedobler folketallet i øverbøgda under midt-sommerfestivalen.

kommune: