Kystkulturhelg på Bjørnsund

kystkulturhelg
Foto: Kystkulturhelg på Bjørnsund
Dato: 
Fredag, 22 juni, 2018 til Søndag, 24 juni, 2018

Kystkulturhelga er et samarbeidsprosjekt med deltakere fra huseiere på Bjørnsund, Fræna kommune og Romsdalsmuseet. Den første kystkulturhelga ble arrangert i juni 2010 med stor suksess. Mål med Kystkulturhelga: · Formidle kunnskap om eldre kystkultur fra vår region med fokus på blant annet utviklingen av fiske, fangst og øvrige levekår. Formidlingen skjer i form av foredrag fra fagfolk med bred kunnskap, samt via kulturinnslag, film og omvisning. Det legges også vekt på tilstedeværelse av eldre autentiske båter og utstyr for å gjenskape atmosfæren fra tidligere tider. · Bidra med (økonomisk) støtte til kulturbærere på Bjørnsund, som museum og bedehus m.m. Langtidsmål: · Bidra til økt innsikt og forståelse for kystkultur og dens historie i samarbeid med regionale kulturaktører. · Legge til rette for å etablere en varig lokal samlingsarena for formidling av kystkultur, samt bidra til at kulturbærere og kystmiljø ivaretas. · Være en inspirasjonskilde for besøkende og spesielt yngre generasjoner til å søke kunnskap om kystkultur generelt og Bjørnsunds historie spesielt. · Være en ressurs til nytte for kystkulturlag i Romsdalsregionen.

kommune: