Landslaget for lokalhistorie

Landslaget er hovudorganisasjon for sogelagsrørsla i Norge. Omtrent 400 historielag med ca. 80 000 registrerte medlemmer