Landsorganisasjonen for Romanifolket

Inneheld mykje informasjon om Romanifolket og deira historie og kultur. Går du inn på Slektsforum finn du m.a. Eilert Sundt sine teljingar (inneheld namn og familieopplysningar) og historier om det han kallar "fantefolket". Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) er ein landsdekkande medlems- og interesse- organisasjon for menneskjer av romanislekt - og andre interesserte som ønskjer å arbeide til beste for folket.