Lokalhistorie

Norsk lokalhistorisk institutt. Statsinstitusjon under Kulturdepartementet som skal fremje lokal- og regionalhistorisk verksemd i Norge. Inneheld m.a. oversikt over pågåande bygdebokarbeid rundt om i landet