Møre

Møre er lokalavis for Volda og Ørsta. Avisa vart starta i 1810, med namnet Norsk Landboeblad, av Sivert Aarflot. Møre er landet si eldste lokalavis.  Det er etterkomarane etter Sivert som driv Møre. Møre si papirutgåve kjem ut tysdag, torsdag og laurdag. Møre si nettutgåve heiter mre.no. Det er Aarflots Prenteverk As som gir ut papir- og nettavisa.

kommune: