Midsundfestivalen

Foto: Midsundfestivalen

Festivalen er en årleg festival med variert program innan kultur, fiske og friluft.

kommune: