Nordvest nytt

Lokalavisa for Aure, Smøla og Tustna. Papirutavisa kjem ut på torsdagar, men det er verd å merke seg at nettutgåva bringer stoff som er høgaktuell den dagen nyheita kommer.