Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) ble stiftet den 22. oktober 1926 og er Noregs eldste, riksdekkande foreining for slektsforskarar (genealogi). Foreiningas hovudmål er å gi ut publikasjonar som fremmer kunnskapen om slekter og slektsforsking.