Poppeloppeteateret

Poppeloppeteateret
Flyers fra forestillinga i 2011. Kjelde: Poppeloppeteateret.

Med kontinuerlig drift sidan 1984 er Poppeloppeteateret en betydelig aktør i Moldes kulturliv. Barneteateret har som hovudoppgove å skape teater for og med barn frå 3. til og med 7. klasse og skal arbeide for å utvikle interesse for teater, spilleglede, trivsel og samhald gjennom førestillingar, undervisning og rettleiing i teaterfaget. Den årlige oppsettinga er høgdepunktet for barn og vaksne.

kommune: