Registreringssentral for historiske data

Den nasjonale registreringssentralen ligg ved Universitetet i Tromsø. Inneheld også nokre søkbare kyrkjebøker frå fleire stader i landet, samt Gårdsmatrikkelen for 1886 for heile landet.