Sjøborg kulturhus - kino

Sjøborg kino har 119 seter i ein romsleg og flott sal, med ein særprega arkitektur.

kommune: