Sunnmøringen

Sunnmøringen er lokalavis for Stranda kommune, med rundt 4550 innbyggjarar. Sunnmøringen kjem ut to gonger i veka, onsdag og laurdag. Avisa har som mål å vere den viktigaste nyheitsformidlaren i Stranda kommune. Sunnmøringen vart starta i 1996, og er no eigd av Sunnmørsposten.

kommune: