Teater Dialog

teater dialog
Bilete er henta frå "Tante Bruuns fødselsdag". Fotokjelde: Teater Dialog

Teater Dialog blei etablert våren 2009, og er knytt til Ålesund Teaterforening. Teater Dialog ønskjer eit teater som er eit utgangspunkt for kommunikasjon, eit rom for den gode samtalen, eit samspill mellom scene og sal, samfunn og menneske.

kommune: