Teateret Vårt

Oscar
Oscar og den rosa damen. Fotokjelde: Teateret Vårt

Teatret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble starta i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Som et regionalt teater har Teatret Vårt turnéansvar for hele Møre og Romsdal fylke. Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som hentar skodespelarar frå andre teater - og som gjestespelar på andre scener.

kommune: