Teaterfabrikken

Molja
Molja Revyteater si oppsetting på Teaterfabrikken i 2009. Kjelde: Molja Revyteater

Teaterlokale i Ålesund kor ein finn Serveringsteateret, kabaretar, Stand up, musikk og revyar. Lokala er lokalisert til Moloveien 22 i eit hus som er bygd før bybrannen i 1904.

kommune: