Toppidrettsveka

Premieutdeling 2011. Foto: Toppidrettsveka
Dato: 
Onsdag, 21 august, 2019 til Laurdag, 24 august, 2019

Toppidrettsveka ønskjer å få folk i alle aldra i meir fysisk aktivitet. Vi har hatt gode opplevingar i idretten med fellesskap og idrettsglede under oppveksten på Aure. Den fysiske og mentale gevinsten dette kan ha, har store overføringsverdiar ift prestasjonar på de fleste av livets områder. Toppidrettsveka trur også at der barn og ungdom møter elite, skapas det grobotn for idrettsinteresse. Våre arrangement er både bredde og elitearrangement. Dette skal fungere som en vitamininnsprøyting for barna som ser sine førebilete på sin heimearena. Toppidrettsveka vil at store ting skal skje på "små plasser". Vi ønskjer å være en inspirasjonskjelde til små plasser . Vi tør å ta risiko og vise veg.

kommune: