Turtips i Fræna

Vi har tråkka naturen i Fræna med kamera sidan 1998 - og laget denne nettsida. Kvalitet på bilde og beskrivingar - varierer nok, men tanken er god: Ut i naturen!!

kommune: