Ungdomslaget Frihug

Ljosvang
Ljosvang er lokalet til UL Frihug. Fotokjelde: ULF

UL. Frihug er eit ungdomslag som blei stifta i 1895 og ligg sentralt i Vestnes kommune. Har lange tradisjonar på å gi ungdomen eit tilbod der ansvar, læring, kultur og ikkje minst eit trygt og sosialt miljø har vore hovudsaker.

kommune: