Ungdomslaget Ivar Aasen

UL
UL Ivar Aasen - slik såg vi ut i 1908. Fotokjelde: UL Ivar Aasen gjennom 50 år 1905-1955).

UIL tilbyr trivelege aktivitetar for born, ungdom og vaksne innan folkemusikk og folkedans, samt turar i inn - og utland.

kommune: