Visit Nordmøre & Romsdal AS

Turistinformasjon om Nordmøre og Romsdal . Tidligere Destinasjon Kristiansund & Nordmøre og Destinasjon Molde og Romsdal. 

Tel. 70 23 88 00
E-post: info@visitnorthwest.no
Kontor Molde: Torget 4, 6413 Molde
Kontor Kristiansund: Kongens plass 1, 6501 Kristiansund

 

kommune: