West Nordic International Film Festival

West Nordic International Film Festival
West Nordic International Film Festival

WENIFF er en festival der filmfolk både kan konkurrere, samarbeide, utveksle erfaringar og lære av kvarandre. Den tida festivalen varer, er full av underholdning, spenning, utfordringar og ikkje minst ære og berømmelse. Disse dagane gir muligheiter for å knytte kontaktar og vennskap over grenser du kanskje elles aldri hadde hatt muligheita til å krysse.

kommune: