Gården til Asmund Buen

Gården til Asmund Buen
Tittel:
Gården til Asmund Buen
Opphavsperson:
Rua Gullik,1877-1931, Jondalen, Bjørn Johnsen
Beskrivelse:
Gården til Asmund Buen, 1898, Anders Johnsen Buen (født 24. februar 1864 i Jondal, død 17. juli 1933) var en norsk typograf, journalist, redaktør og politiker for Arbeiderpartiet. Han var redaktør i Social-Demokraten mellom 1900 og 1903, Ny Tid mellom 1903 og 1912, deretter journalist, på ny redaktør i Trøndelag Social-Demokrat mellom 1921 og 1927, deretter journalist i Arbeider-Avisen etter fusjonen. Buen representerte Lademoen krets i Trondheim som stortingsrepresentant i fem perioder fra 1907 til 1921, de seks siste årene som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets gruppe fram til partisplittelsen i 1921. Han ble da leder av stortingsgruppa til det nyetablerte Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Han var stortingspresident mellom 1919 og 1921. , Buen var en sterk motstander av den radikale fløyen i Arbeiderpartiet som var ledet av Martin Tranmæl. Han var en klart reformistisk sosialist, og han støttet Gunnar Knudsen sin Venstre-regjering mot Høyre, blant annet under striden om rettskrivingsreformen av 1917. , Buen var også medlem av Christiania bystyre i en periode mellom 1901-1903, samt Trondheim bystyre i åtte perioder fra 1907 til sin død., Han var medlem av Den socialdemokratiske Forening fra starten av, og formann i Oslo typografiske forening i 1897 - 1898., ::
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Kongsberg
Sted:
Jondalen
Personer:
Buen Johnsen, Anders
Språk:
no
Tilbyder:
Buskerud fylkesfotoarkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst