::

::
Tittel:
::
Opphavsperson:
Gram, Bjørn Johnsen
Beskrivelse:
::, Gitt av Frederick Gram, Brekkevn 19,0884 Oslo, Tyrifjorden, ::
Fylke:
Buskerud
Sted:
Ask
Språk:
no
Tilbyder:
Buskerud fylkesfotoarkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst