Flere personer på en kai hvor mye fisk ligger

Flere personer på en kai hvor mye fisk ligger
Tittel:
Flere personer på en kai hvor mye fisk ligger
Beskrivelse:
Flere personer på en kai hvor mye fisk ligger. Nærmest kamera står en mann med ganske mørke klær og en lue på seg ved en tønne og sløyer en fisk. Midt på bildet står en mann i mørke klær og hatt. Ved siden av han står en tønne og et kvinnehode og en person med ryggen til ses bak den. Mellom de to mennene ses noe av en annen person. To bygninger ses på kaia, begge med røstveggen mot kamera. Tre personer ses ved bygningen til høyre på bildet. De står ved en kasse og et vindu ses på husveggen bak dem. En kran står til venstre på bildet. Den består av en tykk stolpe med bommen stikkende på skrå ut. En kjetting med en tønne i enden ses midt på bildet.
Emne:
Bygning, Tønne, Fisk, Fiskearbeid, Kran, Kai
Sted:
Hasvik, Hasvik
Språk:
no
Tilbyder:
Finnmark Fylkesbibliotek
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst