Landskap, Kroken 1927-1929

Landskap, Kroken 1927-1929
Tittel:
Landskap, Kroken 1927-1929
Opphavsperson:
0
Beskrivelse:
Fotoet er teke frå båt og viser kaia i Kroken og gardane rundt. I venstre hjørne ligg ein båt og vi ser vegen som går opp til gardane ovanfor. Huset ved dampskipskaia er Fortuns-bui med landhandel, post og telegrafstasjon. I Vetle-Kroken ser vi stovehuset med stabburet og fjøset havvevs bakom. Til høgre for kaia ligg Teigen med fjøs og stovehus. Ovanfor, til vestre, er husa på garden Indre Kroken, to stovehus og det store fjøset murt av stein. Under fjøset kan ein sjå steingarden der vegen går opp Fotabladbakken. Til høgre ligg Ekrene, stovehus og fjøs. Under husa ligg Lauvhaugen med ei gravrøys. På marka under Lauvhaugen og under fjøset på Teigen står hesjer som vinden har leika seg med.
Emne:
landskap, busetnad, bygning, hus, kai, skog, fjord, veg, hesje
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Luster
Sted:
Kroken
Tilbyder:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1927 - 1929
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst