ABC på Vallemål

ABC på Vallemål
Tittel:
ABC på Vallemål
Opphavsperson:
Anne Sophie Høegh-Omdal, Setesdalsmuseet
Beskrivelse:
<p>&nbsp;Setesdalsmuseet har laga ein ABC med dialektuttrykk frå Valle i Setesdal. Orda er henta frå nettstaden til Valle Mållag som arbeider for å auke kunnskap om talemålet i Valle og Hylestad. Sjå <a><b>ABCen</b></a> her.</p>
Emne:
Språk(29), språkhistorie
Fylke:
Aust-Agder
Kommune:
Evje Og Hornnes
Språk:
no
Tilbyder:
Setesdalsmuseet
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst