Fra festning til Leiret

Fra festning til Leiret
Tittel:
Fra festning til Leiret
Opphavsperson:
Jørn Øversveen, Hedmark fylkeskommune, Jørn Øversveen
Beskrivelse:
<p>I 1683 ble Hammersberg skanse tatt i bruk. Den lå på en høyde øst for Glomma med utsikt mot Elverum skanse og Grindalen skanse som var på Glommas vestre side og inngikk i et forsvarsannlegg for å beskytte mot svenskene. Da kong Christian 5. inspiserte anlegget 14. juni 1685, ga han festningen navnet Christianfjeld etter seg selv. I 1709 nble festningen utvidet med ytre ringmur og kanontårn. Mellom festningen og Glomma ble det ryddet til leir for soldater og underoffiserer. Her bygde de seg boliger. Dette har ført til at Elverum sentrum har fått navnet Leiret, med Øver-Leiret som navn på delen øverst mot festningen. Dette førte også til at tradisjonsrike Grundsetmart’n ble flyttet til trygge omgivelser med festningens beskyttelse. Dette har ført til framveksten av Leiret som nå utgjør sentrum av Elverum by.</p><p><strong>Nedleggelse og oppstandelse<br /></strong>I 1742 ble det ved Kgl. Resolusjon besluttet at Christianfjeld festning skulle nedlegges. Festningen ble demonter og inventar, deler og bygninger ble solgt på auksjon. Flere av Elverums gamle hus er bygd med steiner fra festningen i grunnmuren. I 1811 ble det bestemt at festningen skulle istandsettes og få en garnison på 30 menige, 3 korporaler og 1 premiærlytnant. Kieltraktaten fra 1814 medførte at festningen og omliggende skanser fikk en oppgang. Under felttoget i 1814 ble festningen forsterke med 420 mann fra Søndenfjellske Dragonregiment. Allerede 17. desember samme året nble det fra kongelig hold gitt ordre om at Christiannfjeld skulle nedlegges og alt fraktes til Kongsvinger festning.. Christianfjeld festning ble nedlagt uten noen gang ha vært i kamp</p><p><strong>Dagens festning</strong><br /> Elverum kommune har på festningen, der kanontårnet tidligere stå reist et vanntårn. Fra området ved Grindalen på andre sida av Glomma pumpes grunnvann opp til vanntårnet. I dag brukes festningen som friluftsområde for sentrum. En av kommunens grunnskoler bruker festningen flittig året rundt. Kommunen har også et arrangement på festningen med borgertog og taler på 17. mai. Det er også tradisjon for saluttering fra festningen på nasjonaldagen. Det var under salutteringen i 1840 at Elverums første <br />  </p>
Emne:
Arkeologi og forminne(14), Historie og geografi(22), Kulturminne(24), festninger
Fylke:
Hedmark
Kommune:
Elverum
Språk:
no
Tilbyder:
Hedmark fylkeskommune, Jørn Øversveen
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst