Øvre Lundgård i Leiret

Øvre Lundgård i Leiret
Tittel:
Øvre Lundgård i Leiret
Opphavsperson:
Ronny Rismyhr Haugen
Beskrivelse:
<p></p><p>Øvre Lundgård ligger ved krysset der Lundgaardvegen møter Elvarheimgata. Med hele bygningsmassen fra 1800-tallet fremdeles intakt, kan man nesten si at eiendommen er en kulturhistorisk øy der den ligger med trafikk på flere kanter. Nåværende eier er Glomdalsmuseet, som i de senere år har brukt mye ressurser på restaurering og vedlikehold av bygningene, særlig det nyeste våningshuset. Besøkende på eiendommen kan fornemme den gamle atmosfæren, og bygningene preges av god, gammel byggeskikk, som gir en spesiell stemning. Alle de opprinnelige bygningene på Øvre Lundgård står fremdeles. Det dreier seg om i alt fire hus: to våningshus bygd i sveitserstil, samt to uthus. Alle oppført i siste fjerdedel av 1800-tallet.</p> <p>Historien til Øvre Lungård kan føres tilbake til 1876. Tømmermester Ole Kristoffersen Mangseth og murmester Ole Johnsen kjøpte da et jordstykke av Peder Klykken Trapness på naboeiendommen (Nedre) Lundgård. Utskillelsen derfra er også bakgrunnen for navnevalget Lundgård. Opprinnelig skriver navnet seg fra en tidligere beboer på Nedre Lundgård, som hadde det med seg fra Ottestad i Stange.</p> <p>Ole Johnsen og Ole Mangseth var de første eiere og beboere på Øvre Lundgård. Førstnevnte solgte i 1884 sin halvpart av eiendommen til Mangseth, som dermed ble eneeier. Ole Mangseth (1838–1908) solgte Øvre Lundgård i 1889 til Oluf Waal (1857–1934) og Karsten Sønsteby (1863–1949), som hadde eiendommen i fire år. Disse solgte eiendommen videre i 1893 til bakermester Kristian Thoresen (1863–1945) fra Vang, som snart fikk oppført nytt våningshus i tre etasjer. Thoresen-familien kom til å være knyttet til Lundgård i nesten 100 år, fram til Glomdalsmuseet overtok i 1991. Det har ellers vært mange leieboere på Øvre Lundgård gjennom årene. Ved folketellinga 1900 var for eksempel 25 personer bosatt her, inkludert eierfamilien, fordelt på fire husstander og to våningshus.</p> <p>Eiendommen var tidligere viden kjent for sin møte-, auksjons- og festsal kalt Lundgårdssalen, men har også huset mange ulike virksomheter. Her har det vært slakterforretning, tannlegekontor, barbersalong, konfeksjonsforretning, skomakerverksted, elektrisk forretning, bruktutsalg, og i den senere tid kafé, som ble startet opp av Glomdalsmuseet i 1993 og drevet fram til 2004. Sammen med Sør-Østerdal Slektshistorielag er det for tiden en frisørsalong som er med å holde liv i det gamle huset på Øvre Lundgård.</p><p></p>
Emne:
Arkitektur(1), bygningshistorie, bygningar, kafé, gamle-serveringssteder
Fylke:
Hedmark
Kommune:
Elverum
Språk:
no
Tilbyder:
Digitalt fortalt / Norsk kulturråd
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst