Redaksjonen anbefaler

Redaksjonen anbefaler
Tittel:
Redaksjonen anbefaler
Opphavsperson:
Kristin Bolgård, Norsk kulturråd
Beskrivelse:
<span></span><span></span> <p><span><b>Digitalt fortalt fases ut, men fortellingene består</b></span></p><p><span>1. januar 2016 overføres innholdet på Digitaltfortalt.no til DigitaltMuseum.no. Det blir ikke lenger mulig å redigere eksisterende fortellinger, og nye fortellinger må publiseres i andre systemer.</span></p><p><span>Formidlingstjenesten Digitalt fortalt ble etablert i Kulturminneåret 2009 for å stimulere til bruk av digitale fortellinger som formidlingsform og metode i formidlingen av kulturarv.</span></p><p><span>- Digitalt fortalt har vært et viktig prosjekt som blant annet har gjort digital fortellerteknikk kjent som metode. Vi vil takke alle som har bidratt til Digitalt fortalt og ønske lykke til videre i arbeidet med å holde kulturarven levende ved å lage, bruke og dele de gode fortellingene, sier Espen Hernes, fungerende avdelingsdirektør i</span><span>&nbsp;Kulturavdelingen.</span></p><p><span>Det er samlet rundt 4.600 fortellinger på www.digitaltfortalt.no. Kulturrådet ønsker at dette arbeidet fortsetter i regi av museene og andre kulturarvsinstitusjoner.</span></p><p><span>Innholdet i Digitalt fortalt vil fortsatt være tilgjengelig gjennom den digitale infrastrukturen Norvegiana, og dermed også Europeana. Lenker, QR-koder og API-er til eksisterende innhold videreføres som i dag.</span></p><p><span><b>Påbegynte, men upubliserte fortellinger må fullføres og publiseres før Digitalt fortalt tas ned som eget system 1. januar 2016.</b></span></p><p> </p><p><span>Nye fortellinger må fra 2016 lages med andre verktøy enn Digitalt fortalt.&nbsp;</span></p><p><span><b>Les mer&nbsp;</b></span><span><a href="http://www.kulturradet.no/e-kultur/vis-artikkel/-/digitalt-fortalt-fases-ut" target="" title="Om Digitalt fortalt">http://www.kulturradet.no/e-kultur/vis-artikkel/-/digitalt-fortalt-fases-ut&nbsp;</a></span></p><p><span><b><br></b></span></p><p><span><b><br></b></span></p><p><span><b><br></b></span></p> <p><br></p> <p><span></span> <span></span><span></span> <span></span><a href="http://digitaltfortalt.no/things/herrer-med-bart/H-DF/DF.2793?state_id=&query=bart&js=1&search_context=1&count=3&pos=1"><span></span></a><span></span><b><span></span></b></p><b><span></span></b><span></span> <span></span> <p><span><span></span></span><span><b><span></span></b></span></p><p><span></span><span></span></p> <span></span>
Emne:
Kulturminne(24)
Fylke:
Norge
Kommune:
Norge
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk kulturråd
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst