Einbus kikkert

Einbus kikkert
Tittel:
Einbus kikkert
Opphavsperson:
Benedicte Friis Furulund, Gudbrandsdalsmusea AS
Beskrivelse:
Perioden etter 1814 ga et stort fokus på Noreg som nasjon og nasjonsbygging, allereie i 1813 opna det som i dag er Universitet i Oslo, da kjend som Det kgl. Fredriks universitet. I starten var fokus på dei tradisjonelle disiplinane historie, naturforsking, medisin, filosofi og teologi. Etter kvart ble retten til å utnemne professorat overført frå svenske kongen til det norske stortinget, og dermed nesten 100 år etter at Noreg fekk eiga grunnlov kunne høgt utanna vitskapsmenn bidra til at forskinga fekk fleire dimensjoner, som at sjølvutdanna menn som Sigurd Einbu fekk profesjonelt utstyr.&nbsp; <br>
Emne:
Naturhistorie(9), Historie(15), Kultur og samfunn(23), dombås, kikkert, sigurd-einbu, 1814
Fylke:
Oppland
Kommune:
Dovre
Språk:
no
Tilbyder:
Gudbrandsdalsmusea AS
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst