Evakuering og hjemkomst i 1945

Evakuering og hjemkomst i 1945
Tittel:
Evakuering og hjemkomst i 1945
Opphavsperson:
Ann-Charlott Sommer-Ekelund, Nord-Troms Museum
Beskrivelse:
<p>Evakuering og Hjemkomst i 1945</p> <p>Høsten 1944 ble beboerne i hele Finnmark og Nord-Troms tvangs evakuert fra sine hjem som en del av de tyske okkupasjonsmaktenes tilbaketrekning fra Nord-Norge. De hadde fått ordre om å legge Nord øde slik at det ikke ville være noe igjen til de sovjetiske soldatene som kom i fra Russland.</p> <p>Det var et utrolig omfattende arbeid og hele befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble sendt sørover. Alle som kunne tok med det de kunne, men de verdisaker som ikke kunne tas med ble gravd ned eller gjemt i steinurer.</p> <p>Tyskerne benyttet seg av den brente jords&nbsp; taktikk hvor man brente ned eller sprengte all infrastruktur, hus, bygninger, veier og broer. Man drepte til og med all buskap. </p> <p>8. mai 1945 kom freden og de som ble sendt vekk ville hjem.</p> <p>Men om det var et stort arbeid å sende folk vekk, var det et like stort arbeid å organisere hjemreisen. Det ble satt opp egne kontor og et regelverk, som for eksempel disse for Nordreisa kommune.</p> <p>Det var ikke mulig å reise hjem uten tillatelse, og var man heldig og ditt hus stod pliktet man å dele husrom med folk som ikke var like heldige. &nbsp;Og det var nødvendig, for man kom hjem til et rasert Nord-Troms. Det var bare tomtene og grunnmuren igjen etter nesten alle hus og folk bygde seg midlertidige skjul mens de bygde opp igjen sine hjem.</p>
Emne:
Arkitektur(1), Historie(15), Historie og geografi(22), Kultur og samfunn(23), frigjøringsdagene, krigen, krig, ww2-nord, ww2-troms, ww2, krigshistorie, verdenskrig, andre-verdenskrig, andre-verdskrigen, krigsminneforteljingar, krigsminne, krigsminner, brente-jords-taktikk, krigsminnelandskap-troms, krigsminnelandskap, 2.-verdenskrig, evakuering, gjenreisning, frigjøringen, frigjøringsdagen
Fylke:
Troms
Kommune:
Nordreisa
Språk:
no
Tilbyder:
Nord-Troms Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2014-10-15
Vis i opphavleg kontekst