Fåvang kirke

Fåvang kirke
Tittel:
Fåvang kirke
Opphavsperson:
Nasjonalt Pilegrimssenter, Nasjonalt Pilegrimssenter
Beskrivelse:
<p>Korskirke bygget med deler fra stavkirke.&nbsp;</p><div><p>Fåvang kirke ble i årene 1627-1630 bygget som korskirke med deler av materialene fra en stavkirke fra 1100–tallet. Den ligger langs hovedveien, et stykke fra Pilegrimsleden.</p><p>Fåvang stavkirke ble ombygget og utvidet til korskirke, for det meste av materialer fra tidligere nedrevne stavkirker i dalen. Trolig har en stavkirke på stedet også blitt brukt. De eldste delene kan dateres tilbake til omkring 1150–1250. Kirken har vært gjennom flere ombygginger og ble restaurert i perioden 1949 til 1951. På grunn av ombyggingene blir ikke kirken regnet som stavkirke.&nbsp;</p><p>Det er en sterk muntlig tradisjon i bygda som sier at denne stavkirka fra middelalderen var lokalisert nær Prestangen i lia opp for dagens kirke. Denne stavkirka var betjent av presten Sira Amundær i Fodvange og nevnes i 1334.</p><p>Kirken ligger omtrent en kilometer fra Pilegrimsleden.&nbsp;</p></div>
Emne:
Kulturminne(24), gudbrandsdalsleden, pilegrimsleden
Fylke:
Oppland
Kommune:
Ringebu
Språk:
no
Tilbyder:
Nasjonalt Pilegrimssenter
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2015-08-18
Vis i opphavleg kontekst